Privacy Policy

CAMPING Valley BIANYA S.A, informa els usuaris de la present pàgina web que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats. CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

The personal data made available on the website and / or by the contacts included therein will be recorded in a file called customer ownership CAMPING Valley BIANYA SA duly declared and registered in the General Register of Protection data, in order to meet the requests for reservations or inquiries about our services you will formulate in accordance with the provisions of article 6 of Law 15/1999 of 13 December protection of personal data, you agree unequivocally to the processing of data for the purpose indicated in the previous paragraph and to keep you informed of our services and activities.
Also, consent to their data, if necessary, be transferred to other professional collaborators activities CAMPING Valley BIANYA SA described in this website for the sole purpose of responding to your sun applications and / or inquiries for you.

CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A reconeix la importància de la seguretat de la informació per al funcionament adequat del lloc web, i en conseqüència, ha adoptat i mantindrà en tot moment mesures de seguretat raonables i adequades per impedir l’accés no autoritzat de tercers, complint en tot cas amb el que disposa la normativa vigent. Així mateix, CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A utilitza programes disponibles comercialment de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix en el lloc web.
Sense perjudici de l’anterior, vostè ha de saber que la tecnologia avança ràpidament i resulta materialment impossible per CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A garantir al cent per cent que no es produirà cap accés fraudulent o no autoritzat al lloc web o qualsevol dels seus continguts ( per exemple, utilitzant mecanismes d’intrusió), ni tampoc que, com a part d’un atac o accés no autoritzat, aquests tercers no podran introduir virus o codis maliciosos que escapin al control dels programes antivirus instal·lats. CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A no serà responsable de qualsevol violació de la seguretat del seu lloc web per causes externes fora del seu control, com ara atacs informàtics de tercers o per causes de força major o cas fortuït, si bé adoptarà mesures raonables per limitar en el temps o en el seu abast els efectes d’aquestes circumstàncies, i exercirà les accions que en dret li corresponguin per
civil and criminally prosecute such conduct.

You acknowledge and agree that CAMPING Valley BIANYA SA will not be required to confirm the veracity of the information you provide in different forms or any other means of contact skills on the website, so you agree to all time to provide accurate and complete information CAMPING Valley BIANYA SA
At any time, users may exercise their rights of access, rectification, opposition and, if applicable, cancellation, communicating it in writing, stating your details to the address indicated in the notice of legal this website or the email address informacio@campingbianya.com. The acceptance of this Privacy Policy will consent to the inclusion of their data and processing the file indicated above.
If you have any questions about the way CAMPING Valley BIANYA S.A uses data from their users, they can contact us informacio@campingbianya.com.