Política de privacitat

CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A, informa els usuaris de la present pàgina web que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats. CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que es facilitin a la pàgina web i / o pels mitjans de contactes inclosos en la mateixa, seran enregistrades en un fitxer anomenat clients titularitat de CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A degudament declarat i inscrit en el Registre General de protecció de Dades, amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de reserves o consultes dels nostres serveis que vostè ens formuli i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, vostè accepta de forma inequívoca el tractament de les seves dades per la finalitat indicada en l’apartat anterior així com per mantenir-lo informat dels nostres serveis i activitats.
Així mateix, consent que les seves dades, si és necessari, siguin cedits a altres professionals col·laboradors de les activitats de CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A descrites en aquest lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a les seves sol·licituds i / o consultes formulades per vostè.

CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A reconeix la importància de la seguretat de la informació per al funcionament adequat del lloc web, i en conseqüència, ha adoptat i mantindrà en tot moment mesures de seguretat raonables i adequades per impedir l’accés no autoritzat de tercers, complint en tot cas amb el que disposa la normativa vigent. Així mateix, CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A utilitza programes disponibles comercialment de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix en el lloc web.
Sense perjudici de l’anterior, vostè ha de saber que la tecnologia avança ràpidament i resulta materialment impossible per CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A garantir al cent per cent que no es produirà cap accés fraudulent o no autoritzat al lloc web o qualsevol dels seus continguts ( per exemple, utilitzant mecanismes d’intrusió), ni tampoc que, com a part d’un atac o accés no autoritzat, aquests tercers no podran introduir virus o codis maliciosos que escapin al control dels programes antivirus instal·lats. CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A no serà responsable de qualsevol violació de la seguretat del seu lloc web per causes externes fora del seu control, com ara atacs informàtics de tercers o per causes de força major o cas fortuït, si bé adoptarà mesures raonables per limitar en el temps o en el seu abast els efectes d’aquestes circumstàncies, i exercirà les accions que en dret li corresponguin per
perseguir civil i penalment aquestes conductes.

Vostè reconeix i accepta que CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A no estarà obligada a confirmar la veracitat de la informació que vostè subministri en els diferents formularis o per qualsevol altre mitjà de contacte habilitats en el lloc web, pel que vostè s’obliga a tot moment a facilitar informació veraç i completa a CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A
En qualsevol moment l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit, amb indicació de les seves dades, a l’adreça indicada en l’avís legal d’aquesta web o bé a l’adreça de correu electrònic informacio@campingbianya.com. L’acceptació d’aquesta Política de Privacitat suposarà consentiment per a la incorporació de les seves dades al fitxer i tractament dalt indicats.
Si té qualsevol dubte o consulta sobre la manera que CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A utilitza les dades dels seus usuaris, poden contactar amb nosaltres a informacio@campingbianya.com.