Avis Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la
Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, CAMPING DE LA VALL DE BIANYA
SA en qualitat de titular del lloc web WWW.CAMPINGBIANYA.COM li comunica les
dades identificatives exigits per la llei.

Denominació social: CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A
CIF: A60191350
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Telèfon: 972290057
Domicili social: CTRA C-26 KM 93.6 (C.P. 17813) la Vall de Bianya (Girona)
Nº Registre Mercantil: Registre Mercantil Barcelona Folio 70, Tomo 25456, Inscripción 1ª, Hoja B-88.701
Nº Registre Turisme: KG000132

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini WWW.CAMPINGBIANYA.COM, les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

TRACTAMENT DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A efecte del que preveu la Llei de protecció de dades de caràcter personal ,Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’ abril de 2016 (RGPD), i La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), aquet lloc web disposa de l’ informació a l’usuari exigida per la mateixa, consulteu la nostra Política de Privacitat abans de facilitar qualsevol de les seves dades de caràcter persona, tants sigui pels formularis disponibles o bé per qualsevol altre mitjà de contacte.

COOKIES
Aquesta pàgina web utilitza tecnologia “cookies” Descripció: Les galetes constitueixen una eina emprada pels servidors web per a
emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants. No és més que un fitxer de text que alguns servidors demanen al nostre navegador que escrigui al nostre disc dur, amb informació sobre el que hem estat visitant per aquestes pàgines. Tenen una
data de caducitat, que pot oscil·lar des del temps que duri la sessió fins a una data futura especificada, a partir de la qual deixen de ser operatives. WWW.CAMPINGBIANYA.COM utilitza cookies per facilitar la navegació per aquest portal i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis oferts als Usuaris. Les galetes emprades a WWW.CAMPINGBIANYA.COM s’associen únicament amb un
Usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’Usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni incloure virus en els seus equips. Així mateix, WWW.CAMPINGBIANYA.COM no pot llegir les cookies
implantades en el disc dur de l’usuari des d’altres servidors. L’usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no al seu disc dur de les galetes emprades a WWW.CAMPINGBIANYA.COM. En aquest sentit, l’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva
implantació o no al seu disc dur. Per això suggerim consultar la secció d’ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra. Tot i que l’usuari configurés el seu navegador per rebutjar totes les galetes o rebutgés expressament les galetes de WWW.CAMPINGBIANYA.COM podrà navegar pel portal amb l’únic inconvenient de no poder gaudir de les funcionalitats del portal que requereixin la instal·lació d’alguna d’elles. En qualsevol cas, l’Usuari podrà eliminar les galetes de WWW.CAMPINGBIANYA.COM implantades en el seu disc dur en qualsevol moment, seguint el procediment establert a la secció d’ajuda del seu navegador.

CONDICIONS D’ÚS
La utilització de la pàgina atorga la utilització d’usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal, les condicions de contractació, política de privacitat i aquestes condicions d’ús, si l’usuari no estigués d’acord, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina. L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol contingut de la pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’usuari de la pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. A més, l’usuari es compromet a no emprar cap dispositiu, software o altre instrumental que interfereixi o pugui interferir amb l’adequat
funcionament del nostre lloc web. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable davant el CÀMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A, o davant de tercers, de qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes
condicions.
El lloc web té per objecte facilitar als usuaris informació sobre els serveis oferts per CAMPING DE LA VALL DE BIANYA SA així com poder cursar una petició de sol·licitud de reserva o informació dels mateixos a través dels seus formularis o bé per qualsevol
altre contingut de contacte d’aquest lloc web, i està dirigit exclusivament a persones físiques o jurídiques amb plena capacitat d’obligar-se. El lloc web NO està dirigit en cap cas a menors d’edat o persones incapacitades.

CAMPING DE LA VALL DE BIANYA SA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació (incloent el “look-and-feel”), configuració i localització del lloc web, així com els seus continguts i les condicions requerides per accedir i / o utilitzar
els serveis oferts en el mateix. Vostè reconeix i accepta que l’accés i navegació pel lloc web té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. L’accés al lloc web no implica cap tipus de garantia per part de CAMPING DE LA VALL DE BIANYA SA respecte a la idoneïtat, exhaustivitat o actualitat de la informació continguda en el mateix, així com tampoc cap garantia d’adequació als seus fins particulars, o garantia de poder visualitzar-se correctament amb qualsevol navegador i / o complements instal·lats en
el seu ordinador.

No serà autoritzat l’ús de qualsevol mitjà (humà o tecnològic, automatitzat o no) per efectuar atacs informàtics, introduir virus o codis maliciosos en el lloc web, impedir l’accés a aquest, vulnerar seu contingut o estructura, sobrecarregar il·legítimament els
servidors, bloquejar el sistema o l’operativitat del lloc web o qualsevol de les seves parts, obtenir accés il·legal a qualsevol dels seus continguts i / o procedir a la descàrrega dels mateixos, qualsevol ús no expressament autoritzat del lloc web o de
qualsevol dels seus elements i continguts, i en general qualsevol altre acte que excedeixi de l’ús normalment acceptable del lloc web d’acord amb els termes d’aquest Avís Legal, els usos socials i la legislació aplicable, queda totalment prohibit, reservant
CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A el dret a exercir quantes accions li corresponguin en dret per perseguir civil o penalment aquestes accions.

ENLLAÇOS AL LLOC WEB
CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A, no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.campingbianya.com.
Qualsevol tercer que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web al lloc web haurà de complir amb totes les condicions exigides legalment sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei, no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i els bons costums. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. L’enllaç únicament vincularà amb la homepage o pàgina principal del lloc web i no
podrà reproduir-la de cap altra manera. Quedarà en tot cas prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin al lloc web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del lloc web i, en cap cas, quan
es puguin visualitzar conjuntament amb continguts aliens al lloc web de manera que:

1-pugui produir error, confusió o engany en els usuaris sobre la veracitat de la procedència dels serveis o els seus continguts, 2- suposi un acte de comparació o imitació deslleial; 3- serveixi per aprofitar la reputació de la marca, prestigi o manifestació falsa inexacta o incorrecta sobre CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A els seus serveis, socis, empleats, clients o col·laboradors; o 4- de qualsevol altra manera que prohibit per la legislació aplicable i vigent en cada moment.
En cap cas, s’expressa en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que CÀMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A es reserva el dret a exercir totes les accions que corresponguin en dret per qualssevol enllaços fets per tercers al lloc web que suposin una vulneració dels seus legítims drets o d’aquells de tercers proveïdors
d’aquesta.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A podrà incloure al lloc web enllaços a llocs
web de tercers. Aquests enllaços són inclosos directament per CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A per entendre de bona fe que, considerant que poden resultar d’interès per a vostè. CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A realitza tants esforços raonables
siguin possibles per identificar si la informació cap a la qual s’efectua l’enllaç és rellevant i pertinent, però no realitza auditories o controls del els llocs web que es pogués s’estableix l’enllaç, de manera que no assumeix cap responsabilitat en relació amb l’operació i / o adequació a dret de tals llocs web, així com tampoc en relació amb les accions o omissions dels qui els decideixin operar, vostè tindrà en tot moment la llibertat de decidir (sense cap obligació) si desitja o no fer clic sobre qualsevol enllaç disponible al lloc web, o bé interactuar a través de qualsevol altre mitjà o manera que vostè prefereixi, informar-se en la seva totalitat de les condicions d’ús, Política de Privacitat i / o altres termes aplicables de l’ lloc web de tercers són acceptables o no per a vostè.
Atès que vostè conserva en tot moment la llibertat per decidir què vol fer en relació amb els enllaços, i considerant a més que CÀMPING DE LA VALL DE BIANYA SA no pot controlar i verificar la legalitat dels llocs web als que s’estableix l’enllaç, ni el
compliment d’obligacions legals per part dels que operen aquests llocs web, CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A no assumeix cap responsabilitat pels enllaços inclosos en el lloc web. En el cas accedir a un lloc web de tercers, li recomanem que llegeixi
prèviament i amb deteniment tots els termes d’ús i Política de Privacitat aplicables i no continuï navegant ni realitzi cap activitat si no està d’acord amb estos. Si us plau, si vostè detecta que qualsevol dels enllaços ha deixat de ser correcte, no funciona, i / o remet a un lloc web que de qualsevol forma incompleix amb la normativa aplicable, li agraïm ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic a l’adreça informació@campingbianya.com

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Vostè reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre tots i cadascun dels continguts del lloc web (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, vídeos, bases de
dades, programari, diagrames de flux, codis font en qualsevol format, presentació, “look-and-feel” i tecnologies i procediments subjacents), pertanyen en tot moment a CAMPING DE LA VALL DE BIANYA SA i / o als seus llicenciants i / o proveïdors de
tecnologia, productes i/o serveis. L’accés al lloc web o qualsevol dels seus continguts per la seva banda no s’entendrà
en cap cas com a renúncia, transmissió o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A i / o els seus llicenciants i / o proveïdors , quedant l’ús dels mateixos subjectes al que aquí disposat i, si s’escau, al que estableixen les llegendes de drets d’autor. Queda expressament estipulat que vostè no adquirirà cap dret de modificació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de cap contingut o element del lloc web. En particular, i sense limitar la generalitat de les restriccions aquí establertes, vostè no pot fer cap ús, ni tan sols per a fins privats o personals, de qualssevol elements o continguts inclosos en el lloc web, excepte per a la visualització dels mateixos en la forma en que aquests estiguin disposats en el lloc web, amb els
recursos tècnics i la disposició utilitzada per CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A per la seva visualització.

MODIFICACIONS
CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els termes de la present nota legal, Política de privadesa o dels de les condicions generals de contractació o reserva, així com altres textos de qualsevol índole inclosos en el lloc web . Aquestes modificacions seran a vostè comunicades mitjançant publicació dels nous textos que corresponguin. Si us plau, us demanem abans d’interactuar de qualsevol manera amb el lloc web o sol·licitar qualsevol producte o servei consulti periòdicament els enllaços a aquests textos legals . Així mateix, CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A es reserva el dret de suspendre o deixar d’operar en qualsevol moment el lloc web. LEGISLACIÓ APLICABLE Y JURISDICCIÓ APLICABLE La present nota legal i les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció
espanyola. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web, sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI. En cas que una autoritat competent declari la nul·litat de qualsevol de les disposicions
d’aquest Avís Legal, les restants disposicions seguiran sent vàlides i vinculants per a ambdues parts, llevat que l’autoritat resolgui una altra cosa expressament.