Política de privacitat

La visita d’aquest lloc web no suposa q’ el usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, però durant la visita es podrien sol·licitar dades de caràcter personal a través de formularis disponibles, aquestes dades seran utilitzades per atendre les sol·licituds o consultes per la seva banda realitzades i/o per a l’enviament de confirmació o resposta de les mateixes.

Vostè reconeix i accepta que CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A no estarà obligada a confirmar la veracitat de l’ informació que vostè subministri en els diferents formularis o per qualsevol altre mitjà de contacte habilitats en el lloc web, pel que vostè s’obliga a tot moment a facilitar informació veraç i completa a CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A, i preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades, a fi que l’ informació continguda als nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o l’ impossibilitat d’accedir al servei per als que eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada dels formularis.

En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part del mateix fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior. Tots els seus dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius:

1º- A petició seva.

2º- Quan hagin deixat de ser necessàries per als fins que van motivar la seva recollida.

Totes les dades de caràcter personal relatives a vostè seran tractades d’acord amb que aquí s’estableix, i molt especialment, d’acord amb el que disposa la Política de Privacitat del lloc web. Li preguem llegeixi atentament aquesta política i no ens faciliti cap dada personal si no està d’acord amb els seus termes.

PLUGINS SOCIALS

La nostre Web utilitza connectors de diferents xarxes socials. Amb ajuda d’aquests connectors, pots, per exemple, compartir continguts o recomanar productes a altres persones. El contingut del plugin és transmès directament per la xarxa social al teu navegador i aquest ho integra en la pàgina web. Els connectors poden tornar a desactivar amb un sol clic.

Mitjançant la integració dels connectors, la xarxa social rep informació de què has accedit a la corresponent pàgina del nostre lloc web. Si has iniciat una sessió amb la xarxa social, llavors aquesta podrà associar la visita al teu compte. Si interactues amb els connectors, per exemple, accionant el botó “m’agrada” de Facebook o fas un comentari, el teu navegador transmetrà la corresponent informació directament a la xarxa social i s’emmagatzemarà allà.

Si vols més informació sobre la finalitat i l’abast de la recollida de dades i del posterior processament i utilització de les dades per part de les xarxes socials, així com sobre els seus drets i les possibilitats de configuració a l’efecte de protegir la teva privadesa, la podràs obtenir a les polítiques de protecció de dades de les respectives xarxes socials o pàgines web.

Si no vols que les xarxes socials recopilin informació sobre tu a través del nostre lloc web, has de finalitzar la sessió en aquestes xarxes socials abans de visitar el nostre lloc web.

Tot i que no estiguis registrat en les xarxes socials, poden enviar-dades a aquestes xarxes des de les pàgines web amb connectors socials actius. Mitjançant un connector actiu, en cada visita de la pàgina web, s’activa una galeta amb un identificador. Atès que en cada connexió amb un servidor de xarxa teu navegador envia aquesta galeta sense consultar, la xarxa social podria elaborar un perfil sobre les pàgines web que ha visitat l’usuari corresponent a l’identificador. També seria perfectament possible que aquest identificador pogués associar-se més tard a una persona, per exemple, en registrar a la xarxa social en un moment posterior.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’ abril de 2016 (RGPD), i La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), l’informem que:

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament de les seves dades

Identitat: CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A

CIF: A60191350

Direcció: CTRA C-26 KM 93.6- 17813 – LA VALL DE BIANYA ( GIRONA)

Telèfon: 972290057Correo electrònic: [email protected]

Finalitat amb què tractem les seves dades

En CAMPING DE LA VALL DE BIANYA S.A tractem la informació que ens faciliten les persones interessades (Usuaris d’aquest lloc web) per tal de:

  • Donar resposta a les seves consultes i/o sol·licituds formulades a través dels nostres formularis o bé per qualsevol altre mitjà de contacte disponible a la pàgina web. Inclòs les sol·licituds de reserva del nostres serveis.
  • Permetre a l’empresa realitzar enquestes sobre la satisfacció del client relacionades amb la qualitat dels serveis de l’empresa d’acord amb l’interès legítim de la mateixa.
  • La tramesa de comunicacions comercials, així com l’enviament de publicitat sobre productes i serveis de l’empresa, o la realització d’investigacions de mercat ( “Màrqueting”) per qualsevol mitjà de comunicació facilitat .

Les Dades podran processar-se en còpia impresa, per mitjans automàtics o electrònics, inclosos per correu postal o electrònic, telèfon (per exemple, trucades telefòniques automàtiques, SMS, MMS), fax i qualsevol altre mitjà (per exemple, llocs web, aplicacions mòbils) .

Legitimació per al tractament de les seves dades

La Legitimació estan basades en el consentiment que se li demana, i que vostè ens atorga explícitament amb l’acceptació de les caselles disponibles a l’apartat Consentiment / es disponibles en els formularis habilitats en aquest lloc.

Temps de conservació de les seves dades

Les dades proporcionades en el contingut de les seves sol·licituds, proporcionar el servei i la satisfacció del client seran conservats per l’empresa pel període q’ es consideri estrictament necessari per complir aquests propòsits, respectant en tot cas els terminis legals que exigeix la legislació aplicables, el responsable del tractament pot continuar conservant per un període més llarg, i segons sigui necessari per protegir els interessos del mateix en relació amb la responsabilitat pròpia.

Les dades amb finalitats de Màrqueting i Elaboració de Perfils seran conservats per l’empresa des del moment que vostè va donar el consentiment fins al moment q’ ho revoqui. Un cop el consentiment sigui revocat les dades no seran més utilitzats per a aquestes finalitats.

Decisions

No es prendran decisions automatitzades.

Destinataris

Les Dades poden ser comunicades a tercers per complir amb obligacions legals, executar ordres d’autoritats públiques o exercir un dret del responsable del tractament davant les autoritats judicials. Així com a organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable en qualitat d’encarregats de tractament degudament acreditats i autoritzats.

Drets

Pot exercir els següents drets:

  • Dret d’accés, significa: dret a obtenir de l’empresa si les seves dades estan sent tractats i, si escau, tenir accés a ells;
  • Dret a rectificació i dret a esborrar, vol dir: dret a obtenir la rectificació de dades inexactes i / o incomplets, així com l’esborrat de les dades quan la sol·licitud sigui legítima;
  • Dret a la restricció del tractament, vol dir: dret a sol·licitar la suspensió del tractament quan la sol·licitud sigui legítima, (dret a l’oblit).
  • Dret a la portabilitat de les dades, significa: dret a obtenir les dades en un format estructurat, comunament utilitzat i llegible, així com dret a transferir les dades a altres responsables en un format electrònic;
  • Dret a oposar-se, vol dir: dret a oposar-se al tractament de dades quan la sol·licitud sigui legítima, fins i tot quan les dades es processen per Màrqueting o Elaboració de Perfils, si escau.

Així mateix, pot sol·licitar-nos Informació addicional sobre el tractament de les seves dades o be, si considera que no h’ obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. www.agpd.es